News & Events

25th November Venue - K.R. Mangalam University

Sportura: The Annual Sports Fest of KR Mangalam University

SPORTURA is the annual sports event that is organized school-wise. SPORTURA gives an opportunity to every KRMU student to showcase his/her talent in sports. The sports society will be organizing the Annual Sports Event "SPORTURA" on 25-26th November, 2021. As part of the event following games will be organized:-

  • Cricket
  • Football
  • Badminton
  • Volleyball
  • Chess
  • Basketball
  • Table Tennis
  • Pool
  • Athletics (100M, 200M, 400M, 4*100 M relay race)

SPORTURA 2021: List of Wineers

S. No

Game

Winner(s)

Runner-Up(s)

1.

Cricket

Abhishek Saklani

Divyanshu Darvolia

Dikshit Jha

Sagar

Prabin Sejwal

Prashant

Vaibhav Shukla

Shubham khatana

Sunil Ambawata

Gourav Awana

Anuj Choudhary

Akshay Khatana

Ram Yadav

Gourav Rawat ( kartik)

Jatin Hans (adil)

Junned Khan

Tufail

Saqlain

Aamir

parvij

Waseem

Rihan

Kadir

Harish

Sajid

Arbaj

Jaid

Kshitiz

Rudra

Afridi

2.

Football

Parth Sharma

Amiteshwar

Aryan Pratap

Aryan Bhagwat Singh

Udit Kapoor

Aman Juneja

Hitesh

Arjun

Asif

Rovindra

Harpal

Mridual

Shourabh Taiwal

Pawan

Ritik

Ajay

Aayush

Bhupesh

Sagar Choudhary

Ishvaak

Jivan

Arya

Rorshit

Kartik

Aikshit

Prabin

3.

Basketball

Ishita Bhardwaj

Shivly Singh

Apeksha Patil

Nishi

Eashika Ranjan

Khushi Jain

Manisha

Sakshi Yadav

Sonam Shrivastava

Upasana

4.

Volleyball

Ankit Yadav

Rahul Tanwar

Sagar Choudhary

Ashish Verma

Sagar Sejwal

Dhruv Sharma

Ayush Kumar

Deepak Dwarka

Anuj Choudhary

Sumit Swami

Shubham Khatana

Gourav Avana

Vijay dhankar

Sunil Amvata

5.

Badminton (Boys)

Kabir

Harpal

6.

Badminton (Girls)

Vedika Jain

Tanya

7.

Table Tennis

Pawan Gupta

Prateek Kumar

8.

Pool

9.

Chess

Praveen Kumar Singh

Suraj Kumar

10.

100M ( Boys )

100M ( Girls )

Aman

Nidhi

Mayank

Divya Bharti

11.

200M ( Boys )

200M ( Girls )

400 M( Boys )

400 M ( Girls )

4 x 100 M (Boys)

4 x 100 M (Girls)

Mayank

Divya Bharti

Mayank

Divya

Aman

Nishant

Himanshu

Prakhar

Divya Bharti

Devika thakran

Geetanjali

Apeksha

Sanjay

Apeksha

Divya

Pratibha

Prateek

Shanwaj

Utkarsh

Yash

Tanya

Nikita

Pratibha

Aashi